Startsida

 

Felanmälan

Djupviks Samfällighetsförening ansvarar för skötsel och underhåll av föreningens vägar samt badbrygga (se bryggavtal). Föreningen genomför regelbunden besiktning av dessa, men brister kan ändå förekomma. 

Anmäl därför fel och brister som upptäcks på vägar, skyltar etc. till:

 

        Clas Asp, #0706644376

         info@djupvik.nu